متاسفانه شما واجد شرایط اپلای برای این ویزا نیستید. برای دریافت مشاوره تخصصی میتوانید با مشاورین در ارتباط باشید.

مشاورینی که میتوانند شما را در این امر یاری کنند:

مهندس زارع

دکتر قدیر

مهندس رجب پور

مهندس نوعی

دکتر طوسی زاده

مهندس قویدل