کاربران خارج ایران

کاربران خارج از ایران که برای پرداخت ارزی از طریق پی پال با مشکل مواجه هستن میتوانند از طریق این حساب تلگرام با پشتیبانی برای بررسی راه های پرداخت در ارتباط باشند