دکتر طوسی زاده

فعالیت تخصصی: مشاوره مسیر گلوبال تلنت انگلستان
تخصص مشاور مهندسی برق، پست داک تمامی رشته ها، UKRI

راه های ارتباطی

درباره کارشناس

دکتر مهدی طوسی زاده دارنده ویزای گلوبال تلنت انگلستان از سازمان یوکی ار آای در حوزه مهندسی برق بیش از دوسال همراهی شما در مسیر تخصصی گلوبال تلنت را داشته اند. ایشان با توجه به تخصص و مهارت حرفه ای علاوه بر مسیر گلوبال تلنت در حوزه فعالیت کاری در انگلستان، تنظیم رزومه و ریکامندیشنهای منحصر به فرد، همراه شما عزیزان بوده اند. با توجه به مهارت کاری گسترده ایشان و تاثیرگذاری در ارتقاء تجارت و تخصص ایرانیان، دکتر مهدی طوسی زاده به عنوان یک شخصیت برجسته در جامعه تخصصی خود شناخته میشود و به عنوان نماینده ای ارزشمند از توانمندیها و استعدادهای ایرانیان در سطح بین المللی است. امیدواریم شما هم با مشاوره از ایشان در مسیر انتخابی خود موفق باشید.