مهندس قویدل

فعالیت تخصصی: مشاوره مسیر گلوبال تلنت انگلستان
تخصص مشاور فناوری اطلاعات، بیزینس، آکادمیک و مهندسی، هنر

راه های ارتباطی

درباره کارشناس

مهندس احسان قویدل دارنده مشاور ارشد تیم ایجی اپلای که تا امروز با توجه به شناخت عمیق مسیر گلوبال تلنت انگلستان بیش از ۶۰۰ روزمه رو تخصصی در سیستم ایجی اپلای بررسی کرده و همراه خیلی از عزیزان دارنده ویزای گلوبال تلنت انگلستان بوده اند. در تمامی مسیرهای سازمانهای مختلف ارزیاب همراه شما بوده اند که با شناخت عمیق تری نسبت به شرایط سازمانها اقدام کنید. با توجه به مهارت کاری گسترده ایشان و تاثیرگذاری در ارتقاء تجارت و تخصص ایرانیان، مهندس احسان قویدل به عنوان یک شخصیت برجسته در جامعه تخصصی خود شناخته میشود و به عنوان نمایندهای ارزشمند از توانمندیها و استعدادهای ایرانیان در سطح بین المللی است. امیدواریم شما هم با مشاوره از ایشان در مسیر انتخابی خود موفق باشید.